دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
نقد در تراز جهانی: نقدنامه کتب در تراز جهانی حسینی، حسین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
از نسخه های استانبول: دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان عمادی حائری، محمد میراث مکتوب
کتاب های بزرگ تمدن اسلامی بلاچ، نبی بخش نشر سفینه
مجموعه فلسفی مراغه: مشتمل بر آثاری از ابوحامد غزالی، عین القضاه همدانی، عمربن سهلان ساوی، مجدالدین حبیلی، ابن سینا، فارابی و دیگران مرکز نشر دانشگاهی
کتابشناسی آثار دستنویس علامه کمال الدین ابوعلی میثم بن علی بحرانی ماحوزی (در گذشته سال ۶۹۹ ه) در کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی مرعشی، محمود کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
مخطوطات کربلاء طعمه، سلمان هادی کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (اسناد دوره دوم مجلس شورای ملی) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فهرست میکروفیلم نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانه مولانا آزاد، دانشگاه اسلامی علیگر مرکز میکروفیلم نور، ایران - هند
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی مجمع ذخائر اسلامی
فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها درباره تاریخ معاصر ایران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
آیینه داران: نیم نگاهی به نشریات استان قم خامه یار، محمد پارسا اندیش
شهریور ۲۰ و مطبوعات ایران: پژوهشی در ساختار مطبوعات ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۲۶ ساتون، الول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ سلطانی، پوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران گودرزی، حسین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نمایه روزنامه مجلس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
الفهرست ابن ندیم، محمد بن اسحق دارالمعرفه
ماخذشناسی فلسفه غرب رحمتی، حسینعلی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی