دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی عبداللهی، عبدالله نشر چاپار
نظم اشیاء: دیرینه شناسی علوم انسانی فوکو، میشل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
روایت های موازی در علوم انسانی میری، جواد جامعه شناسان
زمینه های روش شناختی تئوری سازمان میرزائی اهرنجانی، حسن سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
روشهای تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی) نادری، عزت الله دفتر تحقیقات و انتشارات بدر
روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی نادری، عزت الله دفتر تحقیقات و انتشارات بدر
درآمدی بر علوم انسانی انتقادی آریایی نیا، مسعود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
چهار گفتار رحیم پور ازغدی، حسن طرح فردا
مبانی فلسفی علوم انسانی: گفت وگوها موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله
گفت وگوهای همایش مبانی فلسفی علوم انسانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله
چکیده مقالات همایش مبانی فلسفی علوم انسانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله
خلاصه مقالات همایش ملی روش تحقیق اسلامی در علوم انسانی: ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ مشهد مقدس - تالار قدس حرم رضوی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، کارگروه مطالعات راهبردی تحول در علوم انسانی
روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان نامه نویسی) فرهنگی، علی اکبر برآیند پویش
دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها بروس - میتفورد، میراندا نشر سایان
روش شناسی تحقیقات کیفی ایمان، محمدتقی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی ایمان، محمدتقی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی گستره شناخت ها دورتیه، ژان - فرانسوا نشر نی
روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) (برای دانشجویان رشته های علوم رفتاری)... فراهانی، حجت الله جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان
روش تحقیق معاصر در علوم انسانی (مباحثی در سیاست های روش) محمدپور، احمد ققنوس
مقدمات روش تحقیق در علوم انسانی: راهنمای عملی در تنظیم طرح پژوهش محمودی، رضا بال