دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
اورلیوس و اپیکتتوس کامتکار، راچانا ققنوس
عاملیت مشترک راث، آبراهام سشو ققنوس
رویکردهای تجربی به روان شناسی اخلاق داریس، جان مایکل ققنوس
صدق گلنزبرگ، مایکل ققنوس
ضدواقع گرایی اخلاقی جویس، ریچارد ققنوس
دیلتای و یورک ماکریل، رودلف آ. ققنوس
فرهنگ اصطلاحات فلسفه، کلام و منطق: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی قاسمی، جواد بنیاد پژوهشهای اسلامی
واژه نامه ی فلسفی مارکس احمدی، بابک نشر مرکز
پیدایش اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسی افنان، سهیل محسن حکمت
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی انگلیسی - فارسی بریجانیان، ماری [وزارت فرهنگ و آموزش عالی]، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
المعجم الفلسفی: اول معجم شامل بکل المصطلحات الفلسفیه المتداوله فی العالم و تعریفاتها حسیبه، حصطفی دار اسامه
فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ریتر، یوآخیم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ موسسه فرهنگی - پژوهشی نوارغنون
فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ریتر، یوآخیم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
فرهنگ فلسفی صلیبا، جمیل حکمت
فرهنگ فلسفه و اعلام وابسته علمی اردبیلی، علی امامت
بزرگان فلسفه توماس، هنری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مثل فیلسوف نوشتن (آموزش نگارش مقاله فلسفی) مارتینیچ، الویشس هرمس
روش شناسی پژوهش های فلسفی جعفری ولنی، علی اصغر ققنوس
پیدایش فلسفه علمی رایشنباخ، هانس شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
فلسفه و آینه ی طبیعت ررتی، ریچارد نشر مرکز