دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
نخستین ها شوشتری، محمدتقی نور معرفت
الاوائل عسکری، حسن بن عبدالله دارالکتب العلمیه
فرهنگ نامه شهروند: اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی پهلوان صفایی نایینی، داود شبکه اندیشه
اطلاعات عمومی: شامل، جالب ترین و جدیدترین و خواندنی ترین مطالب از جمله حدود هشتصد شرح حال مختصر و صدها موضوع گوناگون در زمینه های علمی، فنی، تاریخی ... سعیدیان، عبدالحسین علم و زندگی
دائره المعارف شرق، یا، مجموعه اطلاعات عمومی . بضمیمه پیدایش نهضت سی تیر تا استقرار جمهوری اسلامی برهبری امام خمینی سعیدیان، عبدالحسین شرق
گفته ها و نکته ها شمس الدین، مهدی موسسه توسعه فرهنگ قرآنی
فرهنگ عمید: جغرافیا و تاریخ و اطلاعات عمومی شامل شرح حال رجال تاریخ و اوضاع و احوال کشورها و شهرهای دنیا عمید، حسن جاویدان
اطلاعات عمومی: دایره المعارف تلاش شامل جدیدترین اطلاعات درباره شخصیت های ادبی، سیاسی، علمی ... کاغذچی، تقی تلاش
اطلاعات عمومی: دائره المعارف جوانان: شامل تاریخ جهان - جغرافیا - نجوم - طبیعی - پزشکی ... مهرین، مهرداد خشایار
عجایب المخلوقات و غرایب طوسی، محمد بن محمود شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نقد و نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقد و نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بیت الحکمه و نقش آن در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی سیاهپوش، ابوتراب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علوم انسانی از دیدگاه صاحب نظران (مجموعه مصاحبه ها و گفت وگوها) اصغری، فیروزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
چیستی تحول در علوم انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی حافظنیا، محمدرضا سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری) خسروپناه، عبدالحسین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف؛ موسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دلاور، علی رشد
تاملاتی در نقد علوم انسانی زرشناس، شهریار دانشگاه امام صادق علیه السلام، انتشارات بسیج دانشجویی
دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی سیمنز، جورج آوای نور