دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
تاریخ فلسفه کاپلستون، فردریک چارلز شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
درآمدی بر تاریخ مصور فلسفه غرب کنی، آنتونی امیرکبیر
از سقراط تا سارتر: فلسفه برای همه لاوین نگاه
تاریخ فسلفه غرب ملکیان، مصطفی پژوهشکده حوزه و دانشگاه
فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب مگی، برایان خوارزمی
در جست وجوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه ورزان اروپایی ناقد، خسرو فرهنگ معاصر
آثار کلاسیک فلسفه واربرتون، نایجل ققنوس
مهارتهای فلسفی هریسون - باربت، آنتونی نشر فرزان روز
فلسفه علم (از کتاب فهم فلسفه) همیلتون، کریستوفر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
آموزش فلسفه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
خودآموز فلسفه تامپسون، مل فرهنگ نشر نو؛ نشر آسیم
آشنایی با هیوم استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با افلاطون استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با سارتر استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با اگوستین قدیس استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با هگل استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با کیرکگور استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با دکارت استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با آکویناس استراترن، پل نشر مرکز
آشنایی با ویتگنشتاین استراترن، پل نشر مرکز