دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
المدارس الاخلاقیه فی الفکر الاسلامی: دراسه منهجیه حدیثه فی المصادر و الاتجاهات المرکز العالی للعلوم والثقافه الاسلامیه
ماخذشناسی علوم عقلی: منابع چاپی علوم عقلی از ابتداء تا۱۳۷۵ کدیور، محسن اطلاعات
کتاب شناسی مطالعات قرآنی در زبان های اروپایی کریمی نیا، مرتضی موسسه فرهنگی ترجمان وحی
کتابشناسی علوم و معارف قرآنی (۱۳۵۷ - ۱۳۷۹) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی
کتابشناسی تفاسیر قرآن کریم (۱۳۵۷ - ۱۳۷۹) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی
کتاب شناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع موسسه پژوهشی نگاه معاصر، نشر نگاه معاصر
فرهنگ کتب حدیثی شیعه مدنی بجستانی، محمود موسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل
تراث الزیدیه موسوی نژاد، علی معهد دراسات الادیان و المذاهب الاسلامیه
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری مدرسی طباطبائی، حسین کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران [مرکز پخش]
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری مدرسی طباطبائی، حسین نشر مورخ
ماخذشناسی اخلاق رحمتی، حسینعلی سازمان تبلیغات اسلامی]، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
کتابشناسی تاریخ اسلام نوری، محمد الهدی
المستشرقون و القرآن الکریم فی المراجع العربیه نمله، علی ابراهیم بیسان
الاستشراق و الاسلام فی المراجع العربیه نمله، علی ابراهیم بیسان
المستشرقون و السنه و السیره فی المراجع العربیه نمله، علی ابراهیم بیسان
الاستشراق و علوم المسلمین فی المراجع العربیه نمله، علی ابراهیم بیسان
نقد الاستشراق و المستشرقین فی المراجع العربیه نمله، علی ابراهیم بیسان
کتابشناسی حج و زیارت: معرفی کتاب های منتشره در ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۵۸) نصر اصفهانی، اباذر موسسه فرهنگی هنری مشعر
کتاب شناسی تکفیر نصر اصفهانی، اباذر مدرسه اهل البیت علیهم السلام، موسسه دارالاعلام
فهرست مقالات قرآنی دهه هفتاد دلیل ما