دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی نوری، علی نشر ویرایش
درسنامه ی روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی واقف زاده، شمسی بهمن برنا
پرسیدن و جنگیدن: گفت وگو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران آشتیانی، منوچهر نشر نی
آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران پایا، علی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ انتشارات طرح نقد
چالش های یک تحول: بررسی موانع اسلامی سازی علوم انسانی در دانشگاه ها دیدمان
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه مهرمحمدی، محمود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی میرخلیلی، جواد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فلسفه: نظر و عمل: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰ تهران موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
فلسفه به زبان ساده تایچمن، جنی دفتر پژوهش و نشر سهروردی
فلسفه علمی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
فلسفه به مثابه روش: جستارهایی فلسفی در عصر کنونی کارل، هاوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حیات ذهن آرنت، هانا ققنوس
فلسفه، از تعبیر جهان تا تغییر جهان اکرمی، موسی موسسه ی پژوهشی نگاه معاصر، نشر نگاه معاصر
درس گفتارهای فلسفی حسینی بهشتی، محمدرضا موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
نیم نگاه: از ارستو تا هایزنبرگ خیام، مسعود نشر نشانه
خرد و توسعه داوری، رضا سخن
فلسفه در دادگاه ایدئولوژی داوری، رضا سخن
چند مقاله فلسفی ریخته گران، محمدرضا موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
چند یادداشت تئوریک زرشناس، شهریار کانون اندیشه جوان
افکار فلاسفه ی بزرگ ساهاکیان، ویلیام آزادمهر