دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
فلسفه، یا، پژوهش حقیقت حکمت
زبان، فلسفه (مجموعه مقالات) = (Language and Philosophy (A Collection of Articles کاسیرر، ارنست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
نگاهی نو به فلسفه: تاریخ، اندیشه ها، نظریه ها، شخصیت ها، چگونگی اندیشیدن لا، استیون سبزان
فیلسوف دانشجو است مجتهدی، کریم نشر کرگدن
تفکر اضطراری مهرگان، امید گام نو
واژه نامه فلسفی: فارسی - عربی - انگلیسی - فرانسه - پهلوی - یونانی - لاتین افنان، سهیل محسن حکمت
پدیدارشناسی اسمیت، دیوید وودراف ققنوس
روشنگری بریستو، ویلیام اف . ققنوس
مفهوم شر کالدر، تاد ققنوس
سعادت هیبرون، دانیل ام . ققنوس
بخت اخلاقی نلکین، دینا کی ققنوس
بدن آگاهی وینیمون، فردریک دو ققنوس
تاریخ هستی شناسی هنر لیوینگستون، پیزلی ققنوس
باروخ اسپینوزا ندلر، استیون ام . ققنوس
درون نگری شویتسگبل، اریک ققنوس
هگل ردینگ، پل ققنوس
هنر مفهومی و دست ساخته شلکنز، الیزابت ققنوس
حکومت جهانی لو، کاترین ققنوس
ماکس شلر دیویس، زاخاری دی . ققنوس
امانوئل لویناس برگو، بتینا ققنوس