دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ارناووط، محمود دار ابن کثیر
عجائب الملکوت زاهد، عبدالله دارالکتاب الاسلامی
کشکول شیخ بهایی، محمد بن حسین گلی
ذوق لطیف ایرانی ابوالحسنی، علی کانون اندیشه جوان
کشکول جمالی جمال زاده، محمدعلی سخن
خواندنی های ادب فارسی حلبی، علی اصغر زوار
کشکول طبسی طبسی حائری، علینقی فدک
خزائن نراقی، احمد بن محمدمهدی قیام
... عیون الاخبار ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم شریف رضی
المعارف ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم شریف الرضی
... صبح الاعشی فی صناعه الانشا قلقشندی، احمد بن علی دارالکتب و الوثائق القومیه
دانشنامه دانش گستر موسسه دانش گستر روز
دایره المعارف بزرگ زرین حقایق، بابک زرین
دائره المعارف، یا، فرهنگ دانش و هنر اشرفی
کشورهای جهان سعیدیان، عبدالحسین علم و زندگی
نفائس الفنون فی عرایس العیون شمس الدین آملی، محمد بن محمود اسلامیه
دایره المعارف فارسی مصاحب، غلامحسین موسسه انتشارات امیرکبیر، کتابهای جیبی
دانشنامه ایران موسوی بجنوردی، محمدکاظم مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
دائره المعارف: اطلاعات عمومی مهرین، مهرداد جاویدان
اطلاعات عمومی سخن یداللهی، مهدی سخن